Informacje

“Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa (COVID – 19) w Polsce, w nawiązaniu do zaleceń  Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 16 marca do 30 marca 2020 r. kancelaria komornicza będzie niedostępna dla stron postępowania w zakresie bezpośredniego kontaktu. Kontakt z kancelarią możliwy jest za pośrednictwem linii telefonicznej (48/670-86-86) oraz listownie za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A bądź na wezwanie w sytuacjach pilnych. Wnioski i oświadczenia można składać wyłącznie listownie. Wpłat dokonywać można na rachunek kancelarii prowadzony przez :

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu o

numerze:  64102043170000560204377024